Služby našim zákazníkům k jejich plné spokojenosti poskytujeme od roku 1996
Mám zájem o schůzku
napište nám nebo zavolejte
720 664 664

Kogesta s.r.o.

Společnost Kogesta s.r.o. založená v roce 1996 je součástí podnikatelské skupiny Triplom holding a je lídrem na trhu externí dodávky tepla a případně i elektřiny na bázi tzv. contractingu. Kogesta realizuje dodávky energetických služeb a utilit prostřednictvím vlastní technologie kogenerační jednotky, popř. kotlů na pevná paliva, umístěných přímo u odběratele. Kogesta je partner pro inovativní, úsporné a ekologicky šetrné řešení na míru každého klienta.

Klienti Kogesta jsou školy, průmyslové podniky, bytová družstva a komplexy, jakými jsou nemocnice nebo nákupní střediska, kde potřebují bezpečné a nákladově efektivní vytápění, chlazení, páru a elektřinu. Kogesta zajišťuje vyprojektování, legislativní schvalovací procesy, samotnou technologickou dodávku, a i samotný provoz na své jméno a svůj účet - tedy investuje do dodávky energie pro svého klienta. Kogesta je také schopna převzít provoz zařízení, toto modernizovat nebo opravit a následně provozovat.


Díky moderní technologii a optimálnímu využívání energie snižuje Kogesta pro své klienty vynakládané náklady na energie. S našimi koncepty energetické účinnosti snižujeme emise CO2 a chráníme životní prostředí, což je v posledních letech prioritní zájem světa, přeneseně zemí Evropské unie.


Prakticky u každého klienta je Kogesta připravena a schopna najít, navrhnout, vyvinout a realizovat optimální technologie pro výrobu potřebné energie včetně optimalizované skladby potřebných paliv, ať již se jedná o pevná paliva nebo o plyn, popř. bioplyn.


Kogesta je Váš partner pro efektivní výrobu elektrické energie a tepla, šetrnou k životnímu prostředí a Vašim financím.


Zjistěte více o našich smluvních modelech spolupráce a našich dalších energetických službách - vítejte na našich www stránkách.


V čem se lišíme od ostatních

S provozem kogenerační jednotky je spojena řada legislativních úkonů, (získat licenci na výrobu elektřiny, registrovat se jako účastník trhu s elektřinou, uzavřít smlouvy o prodeji elektřiny apod. Kogenerační jednotku může také provozovat pouze podnikající osoba).


Pro ty, kteří se kvůli kogeneraci nechtějí stát podnikateli, ale přesto by měli zájem o levnější energie, nabízíme možnost provozování kogenerační jednotky přímo v nemovitosti zájemce. V tomto případě zůstane majitelem i provozovatelem kogenerační jednotky Kogesta, majitel nemovitosti pak pouze profituje z nižších cen za energie, které mu z „jeho“ (= v jeho nemovitosti umístěné) kogenerační jednotky budeme dodávat.

Jak fungujeme.png

Naši partneři

Při realizaci zakázek velmi úzce spolupracujeme se společností Stavokonstrukce Český brod a.s., která zajišťuje technické řešení díky mnohaletým zkušenostem v kovovýrobě a energetice. Dále úzce spolupracujeme se společností tedom a.s., která dodává kogenerační jednotky v nejvyšší kvalitě a je bez nadsázky jedním z největších výrobců kogeneračních jednotek ve střední Evropě.

Kontakty


Kogesta s.r.o.

Areál Stavokonstrukce Český Brod a.s.

Sportovní 501, Český Brod


Infoline: +420 720 664 664

E-mail: info@kogesta.cz


 

Kogesta - Worldwide


Kogesta - Slovakia

E-mail: slovakia@kogesta.eu


Kogesta - Belarus

E-mail: belarus@kogesta.eu


Kogesta - Russia

E-mail: russia@kogesta.eu


Kogesta - Turkey

E-mail: turkey@kogesta.eu


Kogesta - Canada

E-mail: canada@kogesta.eu


Kogesta - USA

E-mail: usa@kogesta.eu


Kogesta - South America

E-mail: south.america@kogesta.eu